Vợ mất sớm cha chồng thịt luôn nàng dâu Hanayagi Anna thiếu thốn , hắn tu vi Luyện Nhục Cảnh mà nói, Vợ mất sớm cha chồng thịt luôn con dâu Hanayagi Anna khát tình đó cũng không phải gánh nặng quá lớn. Hơn nữa bọn họ có tám người, có thể thay nhau gánh nặng. Đoạt đi chiến lợi phẩm, tám người đi tới trước, chỉ là vẫn chưa ra khỏi khu vực này, một người đột nhiên ngừng lại, nói: – Đầu yêu thú này tại sao ở trong này? Lời này hỏi ra rất đột ngột, nhưng bảy người kia lại lập tức hiểu được. Nói như vậy, yêu thú lục địa đều sinh