Vợ đi vắng cha dượng địt luôn con gái của vợ Ono Rikka nõn nà , tương trợ, mà tộc nhân này chạy trốn chẳng phải nhận định hắn không bằng Chu Hằng sao? Đây mới là cái khiến hắn tức giận! Nhưng địch nhân đang ở trước mắt, Cha dượng số hưởng được địt con riêng của vợ Ono Rikka cuồng dâm hắn cũng không tiện đuổi theo trừng phạt, chỉ mạnh mẽ nén ở trong lòng, dù sao tránh được hòa thượng không tránh được miếu, đợi hắn quay về Thạch gia nhất định phải khiến người nọ hối hận không kịp! Nhìn sắc mặt âm ngoan, độc ác của Thạch Cương,