Thanh niên nhút nhát học làm tình cùng chị hàng xóm Maeda Momoko thèm cặc , tầng chín lên đến Luyện Thể tầng mười hai. Hiện tại cứng cáp rồi, Thanh niên nhút nhát học làm tình cùng chị họ Maeda Momoko mông to quay ngược lại khi dễ bộ xương già của bổn tọa! Con lừa đen đau thương thở dài. – Con lừa đê tiện, hình như ngươi đã quên là ai cứu ngươi ra khỏi trấn áp, lại dẫn ngươi ra khỏi Mê Vụ Sơn Cốc! Chu Hằng nhắc nhở. – Hả, sao bổn tọa lại không nhớ chứ? Con lừa đen vẻ mặt mờ mịt, giống như căn bản không có chuyện đó. – Mặc kệ ngươi, mau,