Tag: STARS-326

Trốn vợ để ngoại tình cùng nhân viên bđs Hikari Aozora thiếu thốn

Trốn vợ để ngoại tình cùng nhân viên bđs Hikari Aozora thiếu thốn , liền vội vàng chạy đến giải nguy cho Chu Hằng. Hiện tại nguy cơ giải trừ, hắn phải đi về củng cố cảnh giới trước, nếu không đan điền vừa mới sáng lập rất có thể sẽ sụp đổ, Kí hợp đồng cùng nhân viên bđs Hikari Aozora dâm đãng rơi trở lại Ích Địa Cảnh. Chuyện nguy hiểm như vậy hắn không gượng dậy nổi. Hiện tại ai cũng biết Chu Hằng là con rể của hắn, người nào dám động vào một sợi lông măng của hắn, không sợ lửa giận của một vị cường giả Khai Thiên