Tag: Sayaka Otoshiro

Ông bố số hưởng chén luôn bạn thân của con Sayaka Otoshiro nứng lồn

Ông bố số hưởng chén luôn bạn thân của con Sayaka Otoshiro nứng lồn , Thí Luyện Tháp, cùng đi theo có một cái giường. Chu Hằng nắm giữ bảo tháp ngày càng hoàn thiện, hiện tại hắn đã có thể tách rời 10 tầng bảo tháp, không có hắn cho phép, Bất ngờ trước đột dâm của bạn học của con Sayaka Otoshiro mông to người ở tầng hai vĩnh viễn chỉ có thể ở tầng hai. Trừ khi đối phương có được thực lực đánh tan Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, bằng không ở trong này sẽ phải nghe theo hắn! Hắn phong tỏa tầng một để không ảnh hưởng đến Cổ Tư khiêu chiến.