Tag: FSDSS-520

Chuyến công tác sung sướng cùng sếp nữ Natsu Igarashi cuồng dâm

Chuyến công tác sung sướng cùng sếp nữ Natsu Igarashi cuồng dâm , tu vi chênh lệch mà ức hiếp Khuynh Hoàng Mị, Trú mưa cùng sếp nữ Natsu Igarashi lồn hồng chờ nàng khi nào có tu vi sánh bằng hắn rồi mới nghênh chiến. Hành động này của đối phương liền khiến không ít Quỷ Tộc tôn sùng, cho rằng Thái Tử làm người sòng phẳng, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, chiếm tiện nghi về mặt tu vi, danh vọng còn được tăng thêm. Nhưng chỉ có Khuynh Hoàng Mị và đám người bên cạnh nàng hiểu rõ, tên khốn kia chắc chắn là không dám