Tag: FSDSS-272

Qua đêm trong khách sạn cùng nữ giám đốc Yuko Ono ngọt nước

Qua đêm trong khách sạn cùng nữ giám đốc Yuko Ono ngọt nước , sắp ngạt thở, Cậu nhân viên số hưởng và sếp nữ Yuko Ono mông đẹp hắn mới tách môi cười nói: “Lại dám đùa nghịch vi phu?” “Xem thử tiến bộ của ngươi mà thôi, cũng không tệ lắm.” Huyết Yêu Cơ ngạo kiều nói. Lạc Nam phát hiện các thê tử cũng đã ở đây nhìn mình, hắn cười vỗ vỗ lồng ngực: “Ta chính là Độc Cô Cầu Bại vậy.” “Ảo tưởng.” Chúng nữ phì một tiếng. “Lần này Đoạt Cấm Chiến, chẳng những phải trở thành quán quân… còn phải đoạt thêm danh xưng đệ