Tag: ABW-290

Nghỉ hè về quê chơi được địt cô bạn thân Airi Suzumura nõn nà

Nghỉ hè về quê chơi được địt cô bạn thân Airi Suzumura nõn nà , tại Lạc Gia cũng không có quá nhiều lo lắng. Lạc Nam nâng lệnh bài Khách Hàng Siêu Cấp của Trân Bảo Lâu trong tay, Dận nhau với vợ nên ngoại tình cùng cô bạn thân Airi Suzumura thiếu thốn ở bên trên lúc này đã xuất hiện thông tin về địa điểm tổ chức của cuộc đấu giá. “Nguyên Thuỷ Đấu Trường, tọa lạc tại trung tâm Trung Châu?” Mấy nữ nhân nhìn vào thông tin hiển thị trên lệnh bài. “Thì ra là nơi này.” Long Uyển Ước ở tại Trung Châu khá lâu nên có kiến thức, nàng nói