Phim sex đóng gạch cùng cô bạn thân Kana Momonogi ngọt nước , làm không tệ.” Thập Khánh Huyên tán thưởng gật đầu, Đi du lịch vô tình gặp bạn cũ Kana Momonogi khát tình lần này nàng không hề chỉ đạo, rõ ràng tất cả là chủ ý của Phạm Thanh Thuyên, dồn tài nguyên đến cho Lạc Nam gia tăng chiến lực trước ngày Đoạt Cấm Chiến. Nghĩ đến đây, liền trêu tức nhìn Huyết Yêu Cơ nói: “Thấy Thất Thập Tông của ta làm gì chưa? Tu La Giáo của ngươi vì sao không giúp hắn một phần sức?” “Hừ, Tu La Chủ Lệnh liên kết với Tụ Bảo Tinh