Phim sex bạo dâm cùng nữ giám đốc Honjou Suzu vắng chồng , kịp định thần, Đạo Binh đã thi triển một chiêu mạnh nhất. Nguyệt Thần Trảm! Kiếm khí màu đỏ bá đạo xuyên qua quy tắc gia thân của Tuần Ngạo, dễ dàng tìm đến cổ hắn. “Sẽ chết!” Một cảm giác hoang đường dâng lên trong lòng, Tuần Ngạo cảm giác được sự tử vong, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn đã không thể lấy ra Đạo Binh của mình để ứng phó. Nhưng trong thời khắc sinh tử, Nghiện bạo dâm cùng nữ giám đốc Honjou Suzu thèm cặc tu vi của hắn mãnh liệt được