Massage kích dục cho gái đã có chồng Akane Soma mông to , ra là muốn ở trước mắt bao người cho hắn mất hết mặt mũi! Nam Cung Nguyệt Dung khẳng định sẽ không nương tay lưu tình, nhưng cũng sẽ không giết hắn, dù sao còn phải bận tâm tới mặt mũi của An Nhược Trần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai ngày trước Nam Cung gia vẫn không có động tĩnh, chính là muốn vào lúc này hung hăng đả thương hắn! Bị trọng thương, còn làm thế nào đánh để giành tốp ba, Kích dục rồi chén luôn gái đã có chồng Akane Soma nhiều nước đạt được