Giám đốc hấp diêm nữ nhân viên Rei Kamiki mông to , Mộc Linh Tộc bồi dưỡng, Sếp già nứng cặc tống tình em thư ký Rei Kamiki nõn nà hy vọng có thể sớm ngày thúc đẩy nó trở thành Cấm Kỵ Tài Nguyên, cứu trị tàn hồn cấm kỵ. Còn một chiếc lá để rèn luyện thân thể, hắn cũng dùng để đột phá Thể Tu. Ân tình của Trương Nhã Trâm hắn nhận, tương lai sẽ báo đáp khi nàng cần đến. Thời gian dần trôi, người hội tụ tại Ngũ Viện Bí Cảnh ngày càng nhiều. Bất quá bởi vì phạm vi của Ngũ Viện Bí Cảnh quá mức rộng lớn nên