Địt nhau tập thể cùng cô giáo Anna lồn múp,, tốc giảm bớt, mà Thượng Quan Kỳ cũng liều mạng, hắn cũng bị bức ra toàn bộ tiềm lực. Đúng là như vậy! Đúng là như vậy! Ba đạo kiếm thác nước! Mai một! 2 Đạo kiếm thác nước! Mai một! Chu Hằng gào to một tiếng, Học làm tình cùng nữ giáo viên Anna ngọt nước chủ động bay thẳng tới về phía Cự Linh Thủ, một kiếm đâm ra, kiếm thác nước tối tăm đến mức làm cho lòng người cũng run lên, theo một đường phóng lên, một đạo màu đen xuất hiện! Một đạo kiếm