Chịch xã giao cùng nữ đồng nghiệp Kawakita Saika lồn đẹp , giống như một phòng ngủ tinh mỹ, đầy đủ mọi thứ. Chu Hằng khá vừa lòng, lưng cõng phụ thân lên xe ngựa, Chịch xã giao cùng nữ đồng nghiệp Kawakita Saika lồn múp Phùng Đằng Viễn cũng đi theo, người đánh xe quất roi lên, ba ba ba xe ngựa chậm rãi chuyển động chạy về phía xa. Tuy rằng trên đường có chút gập gềnh, tuy nhiên chiếc xe ngựa này rất tốt, cố thể chống sóc, ngồi bên trên gần như cảm giác không sóc nảy, khiến Chu Hằng hoàn toàn yên lòng, chỉ là Chu